Drogi Uczniu

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach.

Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

 

1.    Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

a.    zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów
i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,

b.    jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,

c.    zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,


d.    pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,

e.    przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami
i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty
i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,

f.     jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2.    Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

a.    zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi
Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,

b.    sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,

c.    uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,

d.    odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj
o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,

e.    staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.

3.    W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe
i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:

a.    sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,

b.    jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,


c.    wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

4.    Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje
w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania
i materiały.

5.    W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań
z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś
o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6.    Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy
z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów)
o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.

7.    Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

8.    Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.