Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Kądzioła, mgr Lucyna Kozioł, mgr Anna Żurek

Język polski

 mgr Ewelina Kutermak, mgr Lucyna Koczwańska

Matematyka

 mgr Anna Węgrzyn, mgr Joanna Czyżowska, mgr Renata Kałuża

Język angielski

mgr Monika Mostowik, mgr Katarzyna Kalińska

Język niemiecki

mgr Magdalena Dębińska

Fizyka

 mgr Renata Kałuża

Religia

mgr Anna Kabzińska, Ks Bogusław Szewczyk

Muzyka

mgr Lucyna Kozioł

Plastyka

mgr Ewelina Kutermak

Historia

mgr Danuta Szymula, mgr Lucyna Koczwańska

Wychowanie fizyczne

mgr Beata Chmielowska, mgr Paweł Wadowski

Technika

 mgr Renata Kałuża

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Wadowski

Chemia

mgr Maria Majchrzycka - Mirek, mgr Joanna Czyżowska

Przyroda, biologia

mgr Maria Majchrzycka - Mirek

Informatyka i geografia

mgr Ireneusz Barcik

Wychowanie przedszkolne

Anna Chlebicka

mgr Anna Ciemiera

mgr Anna Kubarek

mgr Gabriela Stybak

Logopeda

mgr Natalia Fila - Tomska