Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych - 8.01.2020 r.

Wystawienie ocen śródrocznych 15.01.2020 r.

Ferie zimowe 27 stycznia - 9 lutego 2020 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty - 21-23.04.2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych - 15.06.2020 r.

Wystawienie ocen rocznych - 22.06.2020 r.

Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych -

14 października 2019 - Dzień Edukacji Narodowej

2,3 styczeń 2020.

21,22,23. kwiecień 2020r. (egzaminn ósmoklasisty).

29,30. kwiecień 2020 r.

4. maj 2020 r.

Zebrania z Rodzicami

5.09.2019 r. - Zebrania organizacyjne w szkole i przedszkolu. ( g.17:00)

30.10.2019 r. - Zebrania klasowe nauczycieli z Rodzicami.  ( g.17:30)

4.12.2019 r. - Dzień otwarty dla Rodziców. ( g.17:00)

15.01.2020 r. - Zebrania klasowe nauczycieli z Rodzicami.  ( g.18:00)

25.04.2020 r. - Zebrania klasowe nauczycieli z Rodzicami.  ( g.17:00)

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 MEN

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020