W środę, 14 listopada w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się III Wadowicka Gala Wolontariatu. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę" w Wadowicach. W imprezie wzięło udział ponad 150 osób z 21 szkolnych kół wolontariatu wraz z opiekunami oraz osoby zainteresowane pracą wolontariacką. Podczas trzeciej już edycji regionalnej gali mieli okazję spotkać się i poznać wolontariusze powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego. Cztery uczennice: Julia Starowicz, Amelia Wawro, Izabela Pierzchała, Paulina Pawlica z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach zaprezentowały działania Szkolnego Koła Wolontariatu. Nasze wolontariuszki zostały wyróżnione za działania na rzecz Stowarzyszenia „Dać Szansę” przez wiceprezes stowarzyszenia panią Joannę Szymańską. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie różnych akcji organizowanych na terenie naszej szkoły!!! ZDJĘCIA!.