Podziękowanie za udział w „ Świątecznej Akcji”

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele

i Pracownicy Zespołu Szkolno –Przedszkolnego

dziękujemy Wam za wielkie serce i hojność.

Dziękujemy!!!!

opiekunowie i wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu

ZDJĘCIA!