Po feriach uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach spotkała ciepła i przytulna atmosfera. W ramach środków z budżetu Gminy Brzeźnica dokonano kompleksowej modernizacji systemu grzewczego, wymiany wewnętrznej starej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych. Ponadto w jednej z klas wymieniono podłogę, zainstalowano nowy podgrzewacz wody odnowiono sekretariat szkoły, co sprzyja załatwianiu spraw uczniowskich i miłemu pobytowi w szkole. Zobacz zdjęcia!