SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAPRASZA NA DYSKOTEKĘ

KARNAWAŁOWO- WALENTYNKOWĄ,

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13 LUTEGO 2019 ROKU

W NASTĘPUJACYCH GODZINACH:

KLASY I-III     14.00- 16.00

KLASY IV-VI     16.00-18.00

KLASY VII, VIII, III GIM.   18.00-20.00

PODCZAS DYSKOTEKI ZOSTANIE DORĘCZONA POCZTA WALENTYNKOWA , A W KLASACH I-III WYBIERZEMY I NAGRODZIMY NAJŁADNIEJSZE STROJE KARNAWAŁOWE

                                             SAMORZĄD UCZNIOWSKI