Dnia 13 lutego 2019 roku Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę karnawałowo-walentynkową. Jako pierwsi bawili się uczniowie klas I-III, podczas ich zabawy starsze koleżanki z klasy III gimnazjum zorganizowały konkurs na najbardziej pomysłowy strój karnawałowy. W trakcie trwania dyskoteki uczennice z klasy V rozdały adresatom walentynki przekazane za pośrednictwem specjalnej poczty walentynkowej, która działała na szkolnym korytarzu w tygodniu poprzedzającym zabawę taneczną. Oprócz inicjatywy Samorządu Uczniowskiego pomysłowością wykazały się dziewczyny z szkolnego wolontariatu. Zorganizowały kącik plastyczny i malowały twarze młodszych kolegów i koleżanek . SU dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dyskoteki. ZOBACZ ZDJĘCIA!