·                  7 MARCA ( CZWARTEK)- „Moja ulubiona bajka”- wspólne czytanie bajek. Zaproszeni goście będą czytać przedszkolakom bajki. Celem tego spotkania jest rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych;

·                  12 MARCA (WTOREK)- wycieczka dzieci 6-cio i 5-cio letnich do Teatru Groteska w Krakowie na spektakl „Nie płacz koziołku”;

·                  20- 21 MARCA (ŚRODA- CZWARTEK)-

„DNI PROFILAKTYKI”-w tych dniach przedszkolaki samodzielnie przygotują zdrowe śniadanie, spotkają się m.in. z dentystą i ratownikiem medycznym.