W dniu 26 marca br. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Miedzygminnym Konkursie o Żołnierzach Wyklętych nad, którym Patronat honorowy objął Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos.

Nasza szkolna drużyna w składzie: Mozgała Tomasz, Michalec Magdalena, Prochownik Anna zajęła I miejsce w kategorii grupowej , natomiast w indywidualnych rozgrywkach, po wyjątkowo wyrównanej walce uczeń klasy VIII Tomasz Mozgała zajął III miejsce.

Konkurs wymagał szerokiej znajomości faktów na przestrzeni lat 1939- 1949. Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat historii obejmującej zagadnienia konkursowe, zajmując wysokie lokaty w tych międzygminnych rozgrywkach historycznych.

Wszystkim uczestnikom, a także rodzicom składamy serdeczne gratulacje.

Z o b a c z  z d j ę c i a ! ! !