Zakończyła się rekrutacja do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

 

Listy dzieci przyjętych są dostępne na tablicach informacyjnych w placówkach.

 

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terenie od 27-31 maja 2019 roku do godziny 15:00.