Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica, dyżur wakacyjny w 2019 roku będzie pełnić Przedszkole Samorządowe w Brzeźnicy.

Harmonogram:

·         od 1 lipca do 26 lipca 2019 roku – 2 oddziały (50 miejsc);

·         od 29 lipca do 23 sierpnia 2019 roku – 1 oddział (25 miejsc).

Rodzice zapisują dzieci do przedszkola poprzez osobiste dostarczenie zgłoszenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy w terminie od 20 do 24 maja 2019 roku.

Zgłoszenia o przyjęcie na dyżur wakacyjny dokonuje się wg wzoru karty zapisu dziecka dostępnego w przedszkolu lub na stronie internetowej placówki dyżurującej: www.zspbrzeznica.pl, na stronie internetowej Gminy Brzeźnica: www.brzeźnica.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brzeźnicy.

 

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń!

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

·         złożenie deklaracji w sprawie uczęszczania dziecka do wakacyjnego przedszkola oraz

·         wniesienie opłaty za wyżywienie i deklarowany pobyt w terminie:

-  w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu w terminie do 10 czerwca br.,

-  w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu w terminie do 10 lipca br.

Brak deklaracji lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na  dyżur.

Wójt Gminy Brzeźnica

              mgr inż. Bogusław Antos

 

KARTA ZAPISU DZIECKA