Od jutra 13.06.2019r. w związku z upałami lekcję skrócone do 30 min do odwołania.

 

CZAS TRWANIA LEKCJI SKRÓCONYCH

 

1.

800

-

830

2.

835

-

905

3.

910

-

940

4.

945

-

1015

5.

1020

-

1050

6.

1100

-

1130

7.

1135

-

1205

8.

1210

-

1240

9.

1245

-

1315