UWAGA!!!

Wójt Gminy Brzeźnica uruchamia dodatkowy oddział wakacyjnego przedszkola
w Przedszkolu Samorządowym w Łącznach w terminie od 1 lipca do 26 lipca 2019 r.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły do 19 czerwca 2019 r.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
Wpłaty za wakacyjne przedszkole należy dokonać do 21 czerwca 2019 r.

Rodzice, którzy dokonali wpłat a rezygnują z wakacyjnego przedszkola w Brzeźnicy
i przechodzą do Łączan powinni złożyć pisma do Dyrektora ZSP w Brzeźnicy
o zwrot
środków i muszą jeszcze raz dokonać wpłat za pobyt i żywienie, tylko tym razem na lipiec do Łączan w terminie ww.

 

DRUK KARTY DO POBRANIA (na samym dole)