Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskim programie edukacyjno-profilaktycznym pod hasłem: DZIEL SIĘ UŚMIECHEM zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż oraz Wrigley Poland. Program miał na celu propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków dbania o piękny uśmiech. Do programu przystąpiły przedszkolaki, uczniowie klas I-III oraz IV-VI. Uczniowie na godzinach wychowawczych mogli nie tylko poszerzyć, ale i również sprawdzić swoją wiedzę na temat higieny jamy ustnej w formie zabawy oraz ćwiczeń. Dziecięcy uśmiech jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków.