1.      Rozpoczęcie roku szkolnego   o godzinie 10- tej w sali gimnastycznej ZSP Łączany Wcześniej o godzinie 9-tej odbędzie się msza św. w kościele parafialnym w Łączanach.

2.      Podział godzin na rok szkolny 2019/2020 będzie dostępny na stronie internetowej szkoły od czwartku.

3.      W związku ze zmianą opertora dziennika elektronicznego 5 września o godz 17-tej odbędą się zebrania klasowe w celu przekazania najważniejszych informacji .

4.      Po uzyskaniu dostępu do dziennika elekronicznego wszystkie informację , korespondencja z rodzicami, komunikaty itp. w roku szkolnym będą przekazywane za pomocą ww.