Nasza przedszkole po raz kolejny bierze udział w Międzynarodowym Projekcie pt. „Piękna nasza Polska cała”Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Działania projektowe będą realizowane w terminie:

wrzesień 2019 - maj 2020

     Poza tym, przedszkole przystąpiło do akcji dotyczącej popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci pt. „Magiczna moc bajek.Jest to Międzynarodowy Projekt Czytelniczy, którego organizatorem jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Działania projektowe będą realizowane w terminie: październik 2019 - maj 2020.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców  do włączenia się w realizację wybranych zadań wynikających z obu projektów.