14.10.2019 -  Dzień Edukacji Narodowej to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Świetlica w tym dniu będzie czynna od 700 - 1700.