W dniu dzisiejszym odbył się w naszej szkole spóźniony apel z okazji
Święta Niepodległości.Przygotowali go uczniowie kl.4,5,7,8. Tradycję
obchodów tego święta podtrzymujemy,aby przypominać o obowiązkach
obywatelskich i patriotyzmie.Uczennice klasy 8 przygotowały taniec z flagą.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.
 
Lucyna Koczwańska, Izabela Tomal, Monika Mostowik, Lucyna Kozioł.