https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Komunikat o harmonogramie egzaminu

 

Komunikat  w sprawie  dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020