DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZYPOMINA ŻE BOISKO SZKOLNE ZAMKNIĘTE JEST RÓWNIEŻ DO ODWOŁNIA!!!