Pomimo tak trudnego czasu dla Nas wszystkich, przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności i przestrzeganiu wszystkich zaleceń w czasie epidemii ; udało się wykonać remont orynnowania przy dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Łaczanach oraz częściowo naprawiono pokrycie dachu.