1. Wystawienie przewidywanych końcoworocznych ocen niedostatecznych z przedmiotów- termin do 22.05.2020
2. Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych z wszystkich przedmiotów i oceny z zachowania- termin do 01.06.2020 (wyjątkowo wcześniej ze względu na stworzenie możliwości konsultacji z nauczycielem)
3. Prosimy o zwrot książek wypożyczonych w bibliotece szkolnej (oprócz podręczników). Praca biblioteki 9.00-12.00 od poniedziałku do czwartku.