UWAGA!

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

z dziećmi przedszkolnymi nadal będą się odbywały

w budynku przedszkola.

Chętnych rodziców do posłania dziecka na zajęcia prosimy o kontakt z WYCHOWAWCĄ GRUPY

do czwartku 4 czerwca.