LISTA DZIECI
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach zakwalifikowanych
do „Wakacyjnego przedszkola” w miesiącu lipcu 2020 r.

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Białek Alicja

2.

Cipcińska Hanna

3.

Cipcińska Michalina

4.

Dudziak Jakub

5.

Dzidek Kacper

6.

Folga Fabian

7.

Gawełda Filip

8.

Jędra Filip

9.

Jędrocha Dorian

10.

Klimczyk Igor

11.

Klimczyk Nikola

12.

Kret Jan

13.

Littner Anita

14.

Majcherczyk Dominik

15.

Starzycka Julia

16.

Tkaczyk Karolina