Wraz z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2019/2020 nasze przedszkole dołączyło do dwóch projektów:

- do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna Moc Bajek", którego głównym celem było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością

- do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała”, którego głównym celem było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych dzieci, a także uwrażliwienie ich na piękno, folklor oraz tradycje Polski.

     Zadania projektowe udało nam się zrealizować, dzięki czemu otrzymaliśmy podziękowania i piękne certyfikaty potwierdzające nasz udział w projektach.

     Dziękujemy rodzicom za dołączenie się do realizacji zadań projektowych, zwłaszcza w czasie zdalnego nauczania!

Zobacz certyfikaty poniżej!!