pucharSamorząd Uczniowski podsumował wyniki Olimpiady Klasowej, w której brały udział klasy 4-6 oraz I-III gimn. Zwyciężyły klasy szósta i trzecia gimnazjum odpowiednio w swoich kategoriach.  Celem Olimpiady było zaangażowanie klas w krótkie sportowe dyscypliny sprawdzające nie tylko umiejętności fizyczne ale i refleks oraz uatrakcyjnienie przerw międzylekcyjnych. Gratulujemy zwycięzcom!