Podręczniki w przedszkolu obowiązują tylko dzieci sześcioletnie w  grupie „0”.

1.       Religia –  Jesteśmy dziećmi Boga  – podręcznik i ćwiczenia do religii dla uczniów „0”, Red. W. Kubik, WAM Kraków 2016.

2.       Język Angielski – Angielski dla starszaków – Autorzy – Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska, WSiP.

3.       TROPICIELE – SZEŚCIOLATEK – ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE – Red. Karolina Karamuz, WSiP