W tym roku szkolnym 2017/2018 wprowadzamy pilotażowo e-dziennik. Forma elektroniczna będzie prowadzona równolegle z formą papierową. Na najbliższym zebraniu z rodzicami zostaną przekazane szczegóły odnośnie korzystania z e-dziennika.