W związku z dużą ilością wpływających zgłoszeń do świetlicy szkolnej prosimy o dokładne wypełnianie oddawanych kart oraz uzupełnienie brakujących informacji w kartach które zostały już oddane . Nieuzupełnione kompletnie karty zgłoszeń będą odrzucone i nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Termin oddawania kart upływa 08.09.2017r. o godzinie 12:00. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń po rekrutacji tj. 8.09.2017 ok. godziny 14:00.