logo suTrwa nabór kandydatów na Przewodniczącego Szkoły! Jeśli uważasz, że masz fajne pomysły do zrealizowania i dobrze przewodziłbyś Samorządem Uczniowskim, zgłoś swoją kandydaturę do p. Kalińskiej lub p. Czyżowskiej do czwartku 14ego wrzesnia.