Dnia 30 października 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu było także:

- zainteresowanie młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i żołnierską,

- pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach,  które zmieniły losy naszej Ojczyzny

- poszerzenie edukacji patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym,

- upowszechnianie historii naszego kraju poprzez piosenkę,

- kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych oraz stworzenie uczniom możliwości zdrowego współzawodnictwa.

Uczniowie rywalizowali w następujących kategoriach:

 

I kategoria: klasy I –III, IV-VI , VII – III G,

II kategoria: soliści i duety.

Sposób realizacji konkursu umożliwił uczniom wykazanie się kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie oraz pozwolił na zaprezentowanie ich zdolności muzycznych, plastycznych, aktorskich.

Jury przyznała następujące nagrody:

I kategoria:

Klasy I – III

I miejsce – klasa I, II, III

Klasy IV – VI

I miejsce – kasa VI

II miejsce – klasa IV

III miejsce – klasa V

Klasy VII – III G

I miejsce – klasa III G

II miejsce – klasa VII

III miejsca Jury nie przyznało

W kategorii soliści i duety:

I miejsce – Grela Milena z kl. III

I miejsce – Błachut Julia z kl. V

I miejsce – Kozioł Jan z kl. III G

II miejsce – Brania Nikodem i Raczek Michał z kl. I

III miejsce – Lelek Zofia z kl. I

III miejsce – Monica Julian z kl. I

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! ZOBACZ ZDJĘCIA!!!