Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli ze szkół z gminy Brzeźnica na lekcje otwarte w ramach sieci wsparcia, które odbędzie się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łączanach.

  1. 22.01.2020 – godz. 9.45-10.30 -j. angielski – p. Katarzyna Kalińska
  2. 17.02.2020 – godz. 12.40 – 13.25 – biologia – p. Joanna Czyżowska.

Lekcję przeprowadzone będą z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach realizowanego przez Naszą Szkołę Programu „Aktywna Tablica”. Po przeprowadzeniu lekcji zapraszamy do dyskusji, rozmowy, wymiany doświadczeń i opinii na temat wykorzystywanych technologii TIK na lekcjach.