Link do testu.

 

Link do przepisów.

 

Link do testu.

 

Link do testu.

 

Link do przepisów.

Ćwiczenia do wykonania w przerwie w nauce zdalnej.

. Zasadnicze ich działanie polega na usunięciu lub przynajmniej zmniejszeniu zmęczenia. Ćwiczenia takie zapewniają:

 • Ożywienie funkcji wegetatywnej, tzn. pobudzenie czynności płuc i serca
 • Odprężenie nerwowo-psychiczne przez skierowane uwagi dziecka na inne tory
 • Korektę postawy ciała przez rozciągnięcie mięśni przykurczonych i zmuszenie do pracy mięśni rozciągniętych
 • Odprężenie analizatora wzrokowego, polegającej na zmianie akomodacjo oka
 • Odprężenie analizatora słuchowego, w wypadku głośnej lekcji

Przerwy w czasie nauki zdalnej) powinny stanowić integralną część procesu nauczania i wychowania, mają mobilizować uczniów do pracy  i podnosić efekty lekcji. Przeznaczenie kilku minut na ćwiczenia, mimo pozornej straty czasu, regeneruje siły dziecka i w konsekwencji podnosi efekty pracy, pełna sprawność fizjologiczna jest bowiem podstawowym warunkiem powodzenia w nauce. Ćwiczenia należy rozpoczynać  w połowie lekcji. Sygnałem do wprowadzenia „mikropauzy” powinny być zaobserwowane przez opiekuna lub samego ucznia, objawy zmęczenia uczniów: spadek percepcji, wiercenie się, oznaki niepokoju.

Czas pojawienia się objawów zmęczenia zależy od:

 • Wieku uczniów (dzieci młodsze na ogół męczą się szybciej niż starsze)
 • Stopnia wdrożenia w obowiązek szkolny
 • Charakteru lekcji (lekcja interesująca mniej nuży niż lekcja mało ciekawa)
 • Miejsca lekcji w planie dziennym (im późniejsza lekcja, tym większe zapotrzebowanie na przerwę)
 • Pory roku (wiosną organizm jest najmniej odporny na zmęczenie)

Przykłady zestawów ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu.

I zestaw

 • Rysowanie kół głową”. W siadzie w ławce, obszerne krążenia głową w prawo i w lewo.
 • „Malowanie ścian i sufitu”. W staniu, ruchy naśladujące malowanie, prawą i lewą ręką.
 • „Drzewa na wietrze”. Stojąc w lekkim rozkroku ze wzniesionymi w górę ra­mionam   – skłony boczne z ruchem dłoni i palców (chwianie się gałęzi podczas wiatru).
 • „Małe i duże piłeczki”. Niskie i wyso­kie podskoki na palcach naśladujące odbijanie się piłek małych i dużych.
 • „Nadmuchiwanie balonika”. Głęboki wdech nosem i wydech ustami do balo­nika.

II zestaw

 • Stanie w postawie rozkrocznej – skłony głowy w prawo i w lewo z dotykaniem uchem barku.
 • Stanie w rozkroku z lekkim pochyle­niem tułowia w przód – ruchy ramion, jak przy pływaniu crawlem lub żabką.
 • W staniu z rękami splecionymi przed sobą - przekładanie nogi lewej, później prawej ponad rękami, powrót nóg.
 • Podskoki na lewej nodze z głową prze­chyloną w lewą stronę - „wylewanie wody z ucha po kąpieli”, to samo na drugiej nodze.
 • Siedząc w ławce (na krześle), ręce na pulpicie - powolny wznos ramion w górę w skos – wdech, opust ramion w dół – wydech.

III zestaw

 • Prawidłowe wchodzenie  i wychodzenie z ławki, (wstawianie i siadanie na krześle)
 • Podskoki pajacyki
 • „Drzewo na wietrze – krzywe i proste drzewo” ręce wyprostowane w górę i skłony.
 • „Pranie, wykręcanie i wieszanie bielizny”
 • Głębokie wdech i wydechy

IV zestaw

 • Marsz w miejscu na palcach
 • Piłka skacze: małe podskoki w miejscu
 • Krążenia barków w przód i w tył
 • Ćwiczenia równoważne – „bocian”
 • Głębokie wdechy i wydechy

V Zestaw

 • Rytmiczne wdechy i wydechy siedząc  w  ławce – skłony  głowy  w  przód  i  w  tył ( potakiwanie ), oraz skręty  głowy  w prawo  i lewo (przeczenie ).
 • W  postawie  zasadniczej  skurcz ramion  pionowy – ruch  kołowy  łokciami ( mały  wiatraczek ).
 • Półprzysiady – rytmiczne  wspięcie  i  powrót  do  półprzysiadu (sprężynka )
 • Marsz  z  wysokim  unoszeniem  kolan jazda  na  rowerze .
 • Ćwiczenia  oddechowe : naśladowanie  gry  na  puzonie  - głębokie  wdechy  i wydechy.