To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Świetlica - godziny pracy

 

od poniedziałku do piątku

 od 0700 - 1600

Od września 2019r. przy Szkole Podstawowej w Łączanach powstała Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W placówce realizowane są zajęcia, które rozwijają zdolności i umiejętności ruchowe, językowe, muzyczne i taneczne. Dzięki  zakupionym pomocom dydaktycznym dzieci mogą w przyjemny sposób poszerzać swoją wiedzę. Do dyspozycji mają salę komputerową, tablicę i podłogę interaktywną, gry, klocki i wiele innych pomocy dydaktycznych podnoszących kompetencje intelektualne. Do ulubionych zajęć dzieci należą cotygodniowe zajęcia kulinarne. Ponadto w placówce dzieci mogą odrabiać zadania domowe, porozmawiać i pobawić się z rówieśnikami. Czas spędzony na świetlicy sprzyja nauce ,zabawie oraz rozwijaniu zainteresowań, dzięki temu placówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Świetlica - opieka świetlicowa, jest efektem pozyskania środków w ramach -  projektu „Mali giganci” numer RPMP.09.02.01-12-0129/18 który współfinansowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu wynosi 9 055 463,95 zł w tym 8 397 123,95 zł dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego